За производството

Ние сме първото биосертифицирано преработвателно предприятие в България, чрез което успяхме да реализираме нашата отдавнашна мечта за затваряне на цикъла по отглеждане и реализация на продукти от биотелешко месо.

Преработвателното предприятие на Дивата ферма се състои от две основни линии на месодобив и месопреработка:

Месодобив

Кланичната ни зала е проектирана с най-модерна технологична линия, съобразена изцяло със стандартите за хуманно отношение към животните и отговаряща на всички изисквания на БАБХ, с въведена международна система за контрол за постигане на добро качество чрез въвеждането на добра производствена практика и НАССР, снабдена с месодобивна линия, позволяваща обработване на говеда.

Животните са изцяло от собствената ни фамилна ферма – процесът на  биосертифициране на цялото стопанство стартира в далечната 2008г.

Животните, пристигнали на собствен ход, се придвижват по специална подвижна естакада (рампа), която не позволява подхлъзване, като са предвидени и странични прегради за насочване на животните. След процесите по месодобив в био кланицата и първоначално транжиране и разфасоване на животните, добитото месо от нашите био телета се подлага на шоково охлаждане с цел да се запазят в най-висока степен както вкусовите качества, така и доброто състояние на месото.

Месопреработка

КлПреработвателното ни предприятие, в което добитата собствена био продукция от телешко месо се трансформира до готов продукт като пресни заготовки, суро-сушени колбаси, буркани с телешко месо, саздърма, бульон, пастет и др., е снабдено с необходимите помещения за правилното му  функциониране, което да отговаря на всички евро стандарти.

Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения  по последни технологии в тази област, които включват машини за рязане, смилане, пълнене, варене, стерилизация, вакуумиране, пресоване и сушене на месото, с цел получаване на висококачествен и здравословен продукт, което обаче не изключва само по себе си и ръчен  труд за постигане на още по-вискокачествен био продукт. Естествено, помислено е и за нашия екип – оборудвахме помещение за почивка в работно време с всички екстри.

Така ние успяхме да създадем едно модерно предприятие, отговарящо на всички европейски стандарти в областта на месодобива и месопреработката и в същото време съхранихме наследството от нашите деди. Затова ние вярваме във:

Вкусът на моето детство

Нашите био продукти са не само храна, те са лекарство от природата!

Така ние следваме завета на Хипократ: „Нашата храна е нашето лекарство и нашето лекарство е нашата храна“.