Политика за защита на личните данни

Преди да използвате нашият сайт, трябва да се запознаете подробно с нашата „Политика за защита на личните данни“.

Нашето желание е процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде открит и прозрачен за Вас, затова, с настоящата „Политика за защита на личните данни“ искаме да Ви информираме за всички аспекти, на това как и защо ЕТ „БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА“ събира и обработва Ваши лични данни и правата, които имате във връзка с това. В случай на въпроси, моля свържете се с нас.

Кой сме ние?

ЕТ „БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА“ – Администратор на Вашите лични данни – е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК:126648165,  със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Маджарово 6480, ул. „Капитан П. Войвода“ бл. 3, вх. Б, ап. 27. 

ЕТ „БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

Адрес за връзка

ЕТ „БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА“, ЕИК: 126648165, седалище и адрес на управление: гр. Маджарово 6480, ул. „Капитан П. Войвода“ бл. 3, вх. Б, ап. 27. , адрес за кореспонденция: гр. Маджарово 6480, ул. „Капитан П. Войвода“ бл. 3, вх. Б, ап. 27. 

Тел.:  0883 511 503, електронна поща: divataferma@gmail.com

уебсайт: www.divataferma.com

Компетентния надзорен орган по защита на личните данни

Комисия за защита на личните данниседалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02 915 3 518, уебсайт: www.cpdp.bg

Работата ни с данни

ЕТ „БЛАГОВЕСТА ВАСИЛИЕВА“ уважава поверителността на личните Ви данни. Сигурността на данните, които ни поверявате, е много важна за нас. Обработването на Вашите данни е свързано с нуждите за изпълнение на конкретните услуги, договорите и дейностите с оглед на нашия легитимен интерес. Събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Събираме и обработваме Ваши лични данни с цел да можем да Ви предоставяме услугите, които предлагаме Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Стремим се непрекъснато да подобряваме нашето обслужване на всички нива и да създаваме максимално удобство на всички наши потребители и клиенти. С оглед на това, сме изградили договорни партньорства и механизми, с които да задоволим в максимална степен всички Ваши потребности при използване на услугите на нашия сайт и гарантиране на сигурността.

Как и защо използваме Вашите лични данни

Събираме и обработваме Ваши лични данни във връзка с използването на нашия сайт www.divataferma.com, услугите, които предлагаме и договорите, които сключвате с нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Използваме данните, които ни предоставяте, за:

 • да обработваме Вашите поръчки;
 • да държим обратна връзка с Вас за статуса на Вашата поръчка и потвърждаване на доставката;
 • да се свързваме с Вас в случай на проблеми около доставката на Вашите стоки;
 • да Ви доставим на адрес, с наш транспорт или чрез куриер, стоките, които поръчвате;
 • да коригираме или анулираме Ваши заявки;
 • да обслужваме Вашия личен акаунт в divataferma.com;
 • да отговаряме на Ваши запитвания и да Ви информираме за услуги;
 • да Ви изпращаме материали с директни маркетингови цели, за които сте дали съгласие – като информационни бюлетини, новини и промоционални предложения;
 • да анализираме Вашата активност в сайта, с цел да Ви предоставяме подходящи за интересите Ви оферти и информация;
 • да анализираме клиентската Ви история, с цел да Ви предоставяме преференциални услуги и цени;
 • да анализираме и подобряваме качеството на услугите, които предлагаме, за да повишаваме удовлетвореността на потребителите;
 • да предотвратяваме случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;
 • да Ви изпращаме важни съобщения и известия;
 • за счетоводна отчетност;
 • за спазване на законови нормативни задължения;

Какви Ваши данни обработваме и как става събирането им

При събиране и обработване на Вашите лични данни спазваме принцип за свеждане до необходимия минимум за постигане на конкретните цели и извършване на конкретните услуги. Това са данните, които Вие ни предоставяте при регистрация в сайта или когато правите поръчки „като гост“. Информацията постъпва при нас и при употреба на функционалностите на сайта и посредством бисквитки (cookies).

При използването на сайта и нашите услуги не събираме, нито обработваме определените като чувствителни данни, по смисъла на от Общия регламент за защита на личните данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Личните данни, които събираме са от лицата, за които се отнасят. Не събираме данни за малолетни и непълнолетни лица. Не извършваме автоматизирано вземане на решения с Лични данни.

Данни за идентификация, които Вие ни предоставяте при регистриране на акаунт или извършване на поръчка :

 • Имена, адрес за доставка, телефонен номер за контакт, електронна поща за контакт;
 • При издаване на фактура – законосъобразните данни за фактуриране;
 • При изискване на други документи е възможно да поискаме и други лични данни

Анонимизирани данни

Всеки път, когато потребител отвори нашата уеб страница, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: Уебстраницата, която Ви е препратила към нас; IP-адрес; Дата и продължителност на достъпа; Количеството на прехвърлените данни; Информация за браузъра и операционната система, които ползвате; “Бисквитки“ / виж Политика за бисквитките/

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадена хакерска атака. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни. Данните могат да се използват за статистически цели и анализи.

Друга информация, с оглед на легитимните ни интереси:

 • Кореспонденция при запитвания, рекламации, жалби и други по електронна поща;