За животните

Преди 25 години Дивата ферма е била дом за едва 16 крави, а днес тук живеят над 1600 автохтонни говеда, които водят не просто свободен, а полудив живот – целогодишно.

Те обитават красивия район на Източните Родопи край село Горно поле, богат на защитени местности и незасегната природа. Там се откриват питомни и диви пчели, зайци, каракачански овце и кучета, ястреби и много други грабливи птици, застрашени от изчезване в световен план.

В близкия до фермата язовир е скривалището на домашната видра, която също е изключително рядък и застрашен вид.