Production

Ние сме първото биосертифицирано преработвателно предприятие в България, чрез което успяхме да реализираме нашата отдавнашна мечта за затваряне на цикъла по отглеждане и реализация на продукти от биотелешко месо.

Преработвателното предприятие на Дивата ферма се състои от две основни линии на месодобив и месопреработка:

Месодобив

Кланичната ни зала е проектирана с най-модерна технологична линия, съобразена изцяло със стандартите за хуманно отношение към животните и отговаряща на всички изисквания на БАБХ, с въведена международна система за контрол за постигане на добро качество чрез въвеждането на добра производствена практика и НАССР, снабдена с месодобивна линия, позволяваща обработване на говеда.

Животните са изцяло от собствената ни фамилна ферма – процесът на  биосертифициране на цялото стопанство стартира в далечната 2008г.

Животните, пристигнали на собствен ход, се придвижват по специална подвижна естакада (рампа), която не позволява подхлъзване, като са предвидени и странични прегради за насочване на животните. След процесите по месодобив в био кланицата и първоначално транжиране и разфасоване на животните, добитото месо от нашите био телета се подлага на шоково охлаждане с цел да се запазят в най-висока степен както вкусовите качества, така и доброто състояние на месото.

Месопреработка

КлПреработвателното ни предприятие, в което добитата собствена био продукция от телешко месо се трансформира до готов продукт като пресни заготовки, суро-сушени колбаси, буркани с телешко месо, саздърма, бульон, пастет и др., е снабдено с необходимите помещения за правилното му  функциониране, което да отговаря на всички евро стандарти.

Предприятието е оборудвано с машини и съоръжения  по последни технологии в тази област, които включват машини за рязане, смилане, пълнене, варене, стерилизация, вакуумиране, пресоване и сушене на месото, с цел получаване на висококачествен и здравословен продукт, което обаче не изключва само по себе си и ръчен  труд за постигане на още по-вискокачествен био продукт. Естествено, помислено е и за нашия екип – оборудвахме помещение за почивка в работно време с всички екстри.

Thus, we managed to create a modern enterprise meeting all European standards in the field of meat production and meat processing, and at the same time we preserved the heritage of our ancestors. That’s why we believe in:

The taste of my childhood

Our organic products are not only food, they are nature’s medicine!

Thus we follow the Hippocratic covenant: “Our food is our medicine and our medicine is our food.”